I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler.

Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/byggnadsstallningar-adi512-broschyr/