Byggnasställningar används inom många områden, nybyggnationer, ombyggnationer mm, ställ frågan, vi har svaret.