I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler.

Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/byggnadsstallningar-adi512-broschyr/

Default Image
2292

Takskottning

X-Up skottar även tak under vintertid, då alla medarbetare har selkurser samt skotta säkert certifikat så kan ni tryggt låta oss sköta takjobben.

Inga tak är för svåra för oss.

Default Image
2112

Vi sponsrar

X-Up sponsrar Krantz Challenge.

http://www.worldkustom.com/

http://www.worldkustom.com/blogflash/worldkustom-valkomnar-x-up-som-ny-annonsor/

Vi stödjer även Haik som är ett lokat bandylag.

http://www.haik.se/